Viessmann Vitoligno 100-S

Описание на продукта:

Vitoligno 100-S е особено атрактивен в ценово отношение пиролизен котел за цепени дърва, с номинална мощност от 25 до 80 kW. Голямата камера за зареждане с дърва гарантира дълга продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата, от фронталната страна на котела, зареждането е лесно и удобно. Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове сеотвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно.
Добро оползотворяване на горивата 

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности
на отделените емисии.
Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора
за отработените газове поддържат температурите на отделените газове ниски и допринасят
за добро ополозтворяване на горивото.

ПРЕДИМСТВА
– Атрактивен в ценово отношение пиролизен котел, номинална мощност: 25 до 80 kW
– Стоманен котел за нацепени дърва с дължина до 50 см
– Добро оползотворяване на горивото чрез висок коефициент на ефективност и ниски
температури на отработените газове
– Високоефективно пиролизно горене, гарантирано от мощен вентилатор и горивна
камера от силициев карбид
– Ръчно регулируеми клапи за първичен и вторичен въздушен поток
– Лесно обслужване от фронталната страна на котела и бързо инсталиране
– Дълга продължителност на горене благодарение на голямата камера за зареждане с дърва
– Комфортно зареждане благодарение на широката врата на камерата за дървата
– Лесно почистване на топлообменниците през отвора за почистване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цени