Пиролизен котел BURNiT PyroBurn

Описание на продукта:

BURNiT PyroBurn
Високоефективен пиролизен котел за екологично и икономично отопление на битови и индустриални помещения. Котелът PyroBurn е с интуитивно управление, регулируема мощност и сигурни механизми за безопасност. Проектиран и тестван съгласно EN303-5, клас III.

ПРЕДИМСТВА
– Вграден PID контролер с микропроцесор следи и управлява
горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и
екологичен режим на работа;
– Вентилатор за димните газове; – Клапа на горната горивна камера предотвратява задимяването на
котелното помещение при презареждане; – Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с
дърва дълги до 50 см;
– Горивната камера е защитена с облицовка от високотемпературен цимент; – Вградената кука в горната част на котела осигурява лесното му транспортиране; – Устройства за безопасност: 1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове.
Включен е допълнителен датчик за прегряване (STB термостат); 2) Предпазен топлообменник – в случай на прегряване, през него протича студена вода,
която понижава температурата на котела*; 3) Предпазен клапан 3 bar * Нужно е свързване към водоснабдителната мрежа чрез термостатичен вентил

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цени