Пелетна горелка ECOLINEX – Techmaxx Clever

Категория:

Описание на продукта:

Пелетните горелки от серията ECOLINEX – TECHMAXX Clever разполагат с подвижна сегментна решетка и осигуряват ефективно извеждане на пепелта от горивната камера. Подходящи са за адаптиране към нафтови и газови котли, където извеждането на пепелта извън горивната камера е задължително.

Горелките от серията са с мощности от 25 до 1000 kW.

Могат да работят посредством изгаряне на пелети от дървесина и от биомаса (слама, слънчогледови люспи), както и на торфени и индустриални пелети. Могат да бъдат използвани за игаряне и костилки от маслини или череши.

Предимства

  • Уникална мултисегментна подвижна решетка, задвижвана от линеен активатор.
  • Функция за периодично самопочистване, при което се премахва натрупалата се шлака.
  • Керамична горивна камера, поддържаща висока температура на изгаряне и осигуряваща висок К.П.Д.
  • Максимална продължителност на периода на автономна работа.
  • Наличие на контейнер за изхвърлената пепел.
  • Безстепенно регулиране на мощността.
  • Лесно почистване.

Пелетните горелки от серията ECOLINEX – TECHMAXX Clever са с керамична запалка. В комплекта е включен шнек за подаване на гориво.

Цени