Пелетен котел PELLETHERM – v.5 / GENERATO

Категория:

Описание на продукта:

Серията Pelletherm v.5 / GENERATO включва стоманени топловъздушни генератори, работещи на дървесна биомаса. Предназначени са за сушилни инсталации и отопление на индустриални, битови, офисни помещения и обществени заведения.

Тези котли използват като гориво дървесни пелети и сух дървесен калиброван чипс (модел GENERATO BIO).

Затопленият въздух бива отвеждан към съседни помещения с помощта на въздуховод.

Предимства:

 • Възможност за използване на различни видове гориво, включително и с ниско качество;
 • Лесна експлоатация и обслужване,
 • Високоефективни, безопасни и надеждни;
 • Пепелният остатък в горелката се почиства автоматично;
 • Автоматизирана работа на генератора;
 • Възможност за употреба на стаен термостат/седмичен програматор;
 • Топлинната мощност може да бъде регулирана в широк диапазон;
 • Автоматично подаване на гориво чрез дозиращо устройство по собствен патент на полезен модел. Така се елеминира опасността от обратен огън и самозапалване;
 • Микропроцесорен модул, управляващ параметрите на генератора;
 • Бункерът може да бъде зареждан автоматично с гориво от друг външен източник;
 • Тези котли постигат бързо затопляне на въздуха;
 • Механичен способ на почистване на тръбния сноп;
 • Табло с удобен за работа интерфейсен дисплей;
 • Елементите на котела са изработени от утвърдени европейски производители;
 • Екологичност на процеса – постигат се ниски нива на въглеродни емисии, покриващи най-строгите
  европейски изисквания;
 • Отоплителната инсталация е защитена от замръзване.

Температурата на въздуха за отопление при номинална мощност  е между 80°С и 90°С;

Диаметърът на тръбата за топъл въздух е Ø 310 mm, на тръбата за димни газове – Ø 149 mm;

Котелът е снабден с дневен бункер с вместимост 150 1 (100 кг). Стандартната окомплектовка включва вентилатори с ниво на звуково налягане 61 ÷ 64,5 dВ. Има опция за вентилатори с ниво на звуково налягане 55 dВ.

PELLETHERM – v.5 / GENERATO BIO

Предимства:

Тези котли притежават предимствата на Pelletherm v.5 / GENERATO;

Като основно гориво се използва сух калиброван чипс (Р20, ЕN 14961-2). Бърза настройка на няколко параметъра от страна на потребителя позволява използване на резервно гориво – пелети 06÷8 mm.

Цената на добитата топлинна енергия при изгаряне на калиброван чипс е значително по-ниска спрямо тази при изгаряне на пелети;

Котелът е снабден със система, непозволяваща засводяване на горивото в бункера (бъркалка).

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка

Декларации и сертификати