Пелетен котел EASYFIRE

Описание на продукта:

Автоматичния пелетен котел EASYFIRE се характеризира с голям обем на контейнера, стилен дизайн и компактни размери.

Силни страни:

• Високo КПД 95%;
• Изключително лесно обслужване;
• Чугунен пепелник;
• Патентовано 4-степенно подаване на въздух;
• Завихрители по димна страна;
• Възможност за управление през интернет;
• Възможност за свързване на стаен термостат;
• Отговаря на eвропейския стандарт EN 303-5:2012;
• Панелът за управление има възможност да контролира работата на помпа за отопление
и помпа/трипътен вентил за бойлер.

Мощност: 17/24/29/35/39 kW

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

AcrobatИнструкция за експлоатация EASYFIRE 17/ 24

AcrobatИнструкция за експлоатация EASYFIRE 29/ 35/ 39