Пелетен котел ATMOS D

Категория:

Описание на продукта:

Характеристика на водогрейни котли – модели ATMOS D15P, D 20P, D 30P, D 45P

  • Предназначени са за отопление на малки битови и фирмени обекти
  • Използват като основно гориво дървесни пелети. При прекъсване на електрозахранването  могат да се използват дърва като заместител.
  • Препоръчаното гориво за тези котли са пелети или сухи дърва, които имат топлотворна способност (15-17 MJ/kg).

Предимства

  • Автоматизирано горене
  • Висока ефективност
  • Надеждност, екологичност и безопасност;
  • Възможност мощността да бъде регулирана плавно;
  • За работата на такъв котел не е необходима голяма тяга на комина;
  • Лесни и удобни за експлоатация, обслужване и поддръжка;
  • Към котела може да бъде монтирана пелетна горелка.

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ