Котел VIADRUS U22

Описание на продукта:

Котел VIADRUS U22

VIADRUS U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.
ПРЕДИМСТВА:
– Висока надеждност и ефективност;
– Лесно обслужване и поддръжка;
– Не изисква висока тяга на комина;
– Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
– Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
– Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно.
– Възможност за монтиране на пелетна горелка от серия GP в зависимост от
мощността на котела.
Гориво q uзгаряне: кафяви въглища – 26-30 [MJ/kg]; размер – 30-60 mm
кокс – 26,0 [MJ/kg] ;

VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва.
Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на
водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.
ПРЕДИМСТВА:
– Висока надеждност и ефективност;
– Лесно обслужване и поддръжка;
– По-голяма горивна камера;
– Не изисква висока тяга на комина;
– Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
– Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.
Гориво q uзгаряне: дърва – 14 – 18 [MJ/kg] ; влажност 20%

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ VIADRUS U 22 C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ VIADRUS U 22 D

Инструкции за монтаж и експлоатация

Декларация за съответствие
Сертификат 9001
Сертификат 14001