Котел VIADRUS U22 с пелетна горелка GP

Категория:

Описание на продукта:

Секционен котел, изработен от чугун. Предназначен е за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Съм него е включена пелетна горелка GP.

Предимства

 • Възможност за смяна на горивната компонента при вече изградена инсталация;
 • Енергията на дървесните пелети се оползотворява с висока ефективност по време на изгарянето;
 • При изгарянето на дърва и въглища се получава минимален пепелен остатък.
 • Икономичност и конкурентност на цената на получената топлинна енергия;
 • Автоматизиран процес на горене;
 • Автоматично запалване на котела;
 • Модерно микропроцесорно управление;
 • Изходящата мощност може да бъде регулирана;
 • Не е необходима висока тяга на комина;
 • Котелното тяло е с дълъг срок на експлоатация.
 • Висока надеждност и ефективност на процеса на работа;
 • Котелът е лесен за обслужване и поддръжка.

Цени

Необходими елементи за преустройство на U 22

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка за горелка GP 25 / 32

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка за горелка GP 45