Котел VIADRUS U 26

Описание на продукта:

Котел VIADRUS U 26 VIADRUS U26
VIADRUS U 26 е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти. ПРЕДИМСТВА: – Висока надеждност и ефективност;
– Лесно обслужване и поддръжка;
– Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
– Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
– Разтоварваща серпентина. Гориво q uзгаряне:
кафяви въглища – 26 -28 [MJ/kg]; влажностдо 15%; зърненост 24 -60 mm
дърва – 14-18 [MJ/kg] ; влажност 20%;
кокс – 26,0 – 30,0 [MJ/kg] ;

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Инструкции за монтаж и експлоатация
Декларация за съответствие
Сертификат 9001
Сертификат 14001