Котел VIADRUS U 22 P (N)

Описание на продукта:

Котел VIADRUS U 22 P( N )
VIADRUS U 22 P( N ) е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво (нафта, природен газ и др.). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90°С, при максимално работно свръхналягане до 0,35 MPa

ПРЕДИМСТВА:
• Висока надежност и ефективност;

• Лесно обслужване и поддръжка;

• Избор на необходимата мощност според броя на секциите;

• Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;

• Възможност за преустройство от течно на твърдо гориво и обратно.

Гориво Q изгаряне:

нафта – 42,63(MJ/kg) (10180 kcal/kg);
природен газ – 35,68 (MJ/m3);
пропан – 93,57 (MJ/m3)

Цени

Технически данни