viadrus-G500-700

Котел VIADRUS G 500 / 700

Описание на продукта:

Котел VIADRUS G 500 / 700
VIADRUS G 500 / 700 са чугунени, автоматични, универсални водогрейни котли за изгаряне на течно и газообразно гориво, с мощности: G 500 – от 330 до 550 kW; G 700 – от 650 до 750 kW. Предназначени са за работа в отоплителни системи, с температура на топлоносителя до 90°С и максимално работно налягане до 0,4 MPa.

ПРЕДИМСТВА:
– Модерно конструирано триходово котелно тяло;

– Ниско съдържание на вредни вещества в изходящите газове;

– Безшумна работа и висока ефективност;

– Командно табло за двустепенна горелка;

– Експлоатация при ниски температури на водата (50-70°С);

– Просто и лесно обслужване;

– Отговаря на международния стандарт ISO 9001

– Експлоатационен срок за котелното тяло минимум 20 год

Гориво Q изгаряне:

нафта – 42,63 (MJ/kg) (10180 kcal/kg);
природен газ – 35,68 (MJ/m3)

Технически данни