viadrus-G350

Котел VIADRUS G 350

Описание на продукта:

Котел VIADRUS G 350VIADRUS G 350
VIADRUS G 350 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работав отоплителни системи на средни и големи обекти с температура на водата 115ºС, при максимално работно налягане 0,4 MPa.

ПРЕДИМСТВА:
– Модерно конструирано триходово котелно тяло;
– Дълъг живот на чугуненото тяло – минимум 20 години;
– Висока ефективност при видовете гориво;
– Икономична и безшумна работа;
– Управляващо табло за двустепенна горелка;
– Доставка в сглобен и разглобен вид;
– Възможност на доставка с ляво или дясно отваряне на вратата;
– Лесен достъп за измерване на свръхналягането в горивната камера;
– Възможност за каскадно свързване и управление;
Гориво Q изгаряне:

нафта – 42,65(MJ/kg);
природен газ – 33,99 (MJ/m3);

Технически данни