Pyrotherm-MPyrotherm-M

Котел Pyrotherm M

Описание на продукта:

Pyrotherm M
Pyrotherm M е водогреен пиролизен котел за отопление и/или осигуряване на битова гореща вода на еднофамилни къщи, офиси, бизнес сгради и др.
Надеждната стоманена конструкция на котела е специално разработена за изгарянето на сухи дърва (с влажност до 20 %) чрез газифициране на горивото при максимална ефективност, икономична работа и лесно обслужване. ПРЕДИМСТВА
– Голяма горивна камера, позволяваща изгаряне на дърва за всички
мощности с дължина до 500 мм и влажност до 20%; – Увеличаване на времето между две зареждания, благодарение на
модулиращия вентилатор; – Модулация на вентилатора по температура на водата или по
температура на димните газове (по избор); – Икономия на гориво до 30% благодарение на модулиращ вентилатор; – Вградено електронно управление с интуитивен дисплей;
– Визуализация на процесите на работа в съоръжението; – Възможност за работа в летен режим (БГВ) с КПД до 90% и зимен режим (отопление + БГВ)
с КПД до 94% – Управление на помпа за отоплителен кръг; – Управление на помпа за БГВ; – Възможност за регулиране температурата на водата в буферен съд посредством втори температурен датчик; – Възможност за двойна термична защита (електрическа или механична) чрез звукова и
визуална сигнализация върху дисплея; – Опция: отдалечено управление на котела посредством модул с вграден стаен термостат; – Надеждност и сигурност при експлоатация, благодарение на неръждаемата разтоварваща
серпентина; – Фабрично окомплектован с димосмукателен вентилатор и наблюдателни стъкла; – Почистващ механизъм на тръбния сноп на топлообменика, осигуряващ стабилно КПД; – При монтажа на смесителна група LADDOMAT се удължава живота на съоръжението и се постига икономия до 20% – Отговаря на изискванията на стандарт ЕN 303-5.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цени