Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Описание на продукта:

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active BURNiT WBS Active
Стоманен котел с интелигентно електронно управление и вентилатор за принудителна въздушна циркулация. Котел WB-S Active се предлага във варианти от 20 до 110 kW. Предназначен е за твърдо гориво, за отопление на средни и големи помещения. Котелът е с възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка.

ПРЕДИМСТВА:
– Електронно управление контролира горенето като модулира
работата на вентилатора; опция за управление на до две помпи –
за БГВ и за централно отопление. Eлектрически вентилатор за
принудително въздушнозахранване; оптимизира горивнияпроцес и
разхода на гориво
– Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско
камерно съпротивление
– Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането
с твърдо гориво до 50 см.
– Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове
подобряват топлообмена
– Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
– Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня
Елементи, осигуряващи безопасност:
– Предпазен клапан, настроен на 2.5 bar; – Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация – в случай на
прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цени