Котел на твърдо гориво Bisolid SAVER WF

Описание на продукта:

Котел на твърдо гориво Bisolid SAVER WF и SAVER WFM

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарасналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението.
Котлите от серия SAVER WF и SAVER WFM са специализирани за дърва. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно- или двуетажни еднофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.
Мощности от 25, 35 и 45 kW.ПРЕДИМСТВА
• Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела
позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm)
при висока ефективност, което гарантира икономичен режим
на работа и ниска цена за отопление. • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира
продължително време на работа между две последователни
зареждания. • Стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране
на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално
оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и
регулиране на топлинната мощност в широк диапазон. • Изключителноудобен за монтаж, експлоатация и поддръжка.
• Котелът покрива европейските норми и изисквания за екологичност.
• Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка
BISOLID.
• При модел SAVER WF се подава свеж въздух в горивната камера на
котела посредством вентилатор, който се активира автоматично.
Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност. за модел Bisolid SAVER WFM
• Интуитивен дисплей; • Икономия на гориво посредством модулиращия вентилатор по температура на водата,
или по температура на димните газове (по избор); • Възможност за управление на помпа за отоплителен кръг и/или за БГВ; • Възможност за регулиране температурата на водата в буферен съд, посредством втори
температурен датчик; • Опция: отдалечено управление на котела посредством модул с вграден стаен термостат; • Възможност за двойна термична защита (електрическа или механична) чрез звукова и
визуална сигнализация върху дисплея; • Удължен период от време между две зареждания с гориво.

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка bisolid SAVER WF

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка bisolid SAVER WFM