bisolid-saverWbisolid-saverW

Котел на твърдо гориво bisolid SAVER W

Описание на продукта:

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарасналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно- или двуетажни еднофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Мощности от 25, 35 и 45 kW.
ПРЕДИМСТВА
• Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление. • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания. • Стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа,
както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон. • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка. • Котелът покрива европейските норми и изисквания за екологичност. • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка

Цени