котел на течно гориво REX 10-130 kW

Котел на течно гориво REX

Описание на продукта:

Котел на течно гориво REX
Котлите REX са стоманени водогрейни котли с реверсивно развитие на пламъка в горивната камера. Предназначени са за използване с горелки, работещи под налягане на течно или газообразно гориво. Котлите са проектирани за работа в системи с температура на водата между 60 и 100 °C, с възможност по заявка за доставка до 110 °C.

ПРЕДИМСТВА:
– Висока надеждност;
– Високо КПД;
– Дълъг експлоатационен период.

Технически данни