Котел ИСКЪР

Описание на продукта:

Котел ИСКЪР
Стоманен, водогреен котел „Искър България” на нафта и газ. Водогрейният отоплителен котел „Искър“ намира широко приложение за захранване на централни отоплителни инсталации с топлоносител вода. Котелът е разработен се произвежда в широк обхват от мощности:
от 29 kW до 1160 kW.
В зависимост от възможностите на монтираната горелка, котлите „Искър“ могат да работят с течно гориво (нафта, мазут) или газообразно гориво (природен газ, пропан-бутан).

Цени

Технически данни