bisolid-pyrolicaBisolid-Pyrolica

Котел Bisolid PYROLICA

Описание на продукта:

Bisolid PYROLICA
Пиролизните водогрейни котли Bisolid PYROLICA се монтират в системи за локално топлоснабдяване, а също така и за подгряване на битова гореща вода. Котелът оползотворява дърва за огрев с влажност до 20%. Котелът представлява заварена стоманена конструкция, оптимизирана с цел постигане на висока ефективност, икономична работа на съоръжението, лесно обслужване и опростена процедура на почистване.ПРЕДИМСТВА
– Възможност за изгаряне на цели трупи с D < 200 mm;
– Интерфейсно табло за наблюдение и управление на съоръжението ;
– Термовентил за регулиране на дебита на въздуха за горене;
– Стандартна комплектация с димосмукателен вентилатор;
– Автоматично спиране и включване на вентилатора, съответно при
достигане на зададената температура и при понижаване на работната температура;
– Керамична горивна камера;
– Висока ефективност;
– Ниски вредни емисии;
– Висока надеждност при работа и възможност за регулиране на топлинната мощност в
широк диапазон;
– Минимални експлоатационни разходи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Инструкции за монтаж и експлоатация

Цени