Котел ATMOS Kombi

Описание на продукта:

Котелът ATMOS Kombi е само по заявка
Котлите са конструирани за изгаряне на кафяви въглища и дърва. Горенето е изпълнено на принципа на отделяне на газ чрез пиролизна дестилация, подаване на въздух с вентилатор и изгаряне в керамична горивна камера.
Предписано гориво: сухи дърва с калоричност 15-18 (MJ/kg); въглища с калоричност
17-20 (MJ/kg). ПРЕДИМСТВА:
– Въртящото се чугунено тяло позволява почистване на пепелта по време
наексплоатация и поддържане мощността на котела за дълъг период от
време;
– Горивният процес протича при високи температури заедно с отделянето
на газ;
– Въздухът, необходим за изгарянето, се осигурява от вентилатор на
димните газове;
– Положението на сегмента от чугуненото тяло е едно и също при изгаряне
както на въглища, така и на дърва;
– Големият бункер за гориво позволява да бъдат изгаряни кафяви въглища
или цепеници с макс. дължина 330 – 530мм според типа на котела. Може
да се изгаря и едър дървесен отпадъчен материал.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ръководство за обслужване

Цени