Bisolid-SAVER-C

Комбиниран котел Bisolid SAVER C 45 kW

4255.00 лв.

Описание на продукта:

Котлите от тази серия са оборудвани с допълнителна предна вратичка, с табло за управление и пелетна горелка. Преминаването от дърва към пелети и обратно се извършва лесно и бързо –  в рамките на по-малко от минута.

Горелките BISOLID са подходящи само за водогрейни котли BISOLID. Те работят с  дървесни пелети Ø 6-8 mm, категория ЕN plus А1.

По-добрата ефективност спрямо конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на триходова конструкция на топлообменника, изработен от стомана. Тя завършва с два тръбни снопа. Това осигурява по-голяма топлообменна площ.

Предимства

 • Работа чрез изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на някои видове агроотпадъци. Могат да бъдат използвани дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност като клони от овощни дървета и други, вършина, пити от слънчоглед, кочани от царевица,  лозови пръчки и други. В котела могат да се изгарят и индустриални и строителни дървесни отпадъци (кори, изрезки), въглища и брикети.
 • Увеличеното пространство за зареждане с гориво осигурява продължителна работа преди следващото зареждане.
 • Котелът разполага с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух
  за горене. Това осигурява максимално оползотворяване на горивото и икономичност при работа. Така може да се регулира топлинната мощност в широк диапазон.
 • Удобство при монтаж, експлоатация, почистване и поддръжка.
 • Напълно автоматизирана работа – запалване, следене на горивния процес, продухване на горивната камера. Котелите са снабдени с интуитивен LCD дисплей за по-удобна работа с тях.
 • Автоматично настройване на количеството гориво и въздух според избраната от потребителя температура. Това гарантира висока ефективност на работа при минимален разход на гориво.
 • Горивна камера, изработена от висококачествена жароустойчива стомана, осигурява надеждна и дългосрочна експлоатация.
 • Горивният процес се модулира автоматично. Това намалява броя на спиранията и запалванията и съответно – консумацията на гориво и елестроенергия.
 • Температурата на топлоносителя може да бъде регулирана в широки граници.
 • Опция за работа със стаен термостат и седмичен програматор.
 • Контрол над работата на циркулационната помпа в зависимост от температурата на топлоносителя.
 • Опция за управление на димосмукателен вентилатор.
 • Безшумна работа на котела
 • Ниска консумация
 • Вградени защити от обратен огън и самозапалване на горелката, а също и от замръзване на топлоносителя.

Технически данни

Ръководство за монтаж, експлоатация и поддръжка на bisolid SAVER C