HERZ Pelletstar T-Control

Категория:

Описание на продукта:

По заявка.

Пелетен котел-заместник на Рelletstar BioControl. Наличен е с мощности 10, 20, 30, 45 и 60 kW.

Тези пелетни котли са много подходящи за отопление на еднофамилни и двуфамилни къщи.

Процесът на работа е напълно автоматизирани, като се извършва и автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците. Така се осигуряват оптимално горене и топлообмен. Тези котли използват пелети като гориво.

Котлите HERZ-Pelletstar имат красив дизайн и уникална функционалност. Икономични са и много лесни за обслужване.

Това е чудесно решение за отоплението на дома – екологично и напълно автоматизирано. Тези отоплителни уреди работят по системата ”Plug and Play” – само ги включваме и те започват да отопляват дома ни.

Котелът има компактни размери и еднофазово електрозахранване (230 V). Това улеснява значително проектирането и изпълнението на котелното помещение. Трифазно захранване е нужно само при някои варианти на складово стопанство за работа на шнековете.

Предимства:

  • Много висок КПД > 93%.
  • Възможност за управление на цялата отоплителната система
  • Осигурена е оптимална технологична сигурност
  • Компактни размери, осигуряващи гъвкавост при разполагането на котела в котелното помещение
  • Освен с бункер за ръчно пълнене, са налични многобройни варианти на системи за подаване на гориво от склад. Котелът се захранва с пелети чрез система от транспортни шнекове, пневматичен транспорт или посредством комбинация от двата типа – шнек и пневматика.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ