HERZ pelletstar ECO

Категория:

Описание на продукта:

Предлага се с мощности от 10, 20, 30, 45 и 60 kW

Цени