Пиролизен котел Herz firestar ECO

Описание на продукта:

Предлага се с мощности от 20, 30 и 40 kW

Цени