BOSCH Solid 6000 W

Описание на продукта:

Пиролизни котли Икономично отопление на дървесина Можете да разчитате на отоплителните котли Sоlid 6000 W, тъй като те са здрави, намаляват чувствително експлоатационните разходи и се използват лесно. ПРЕДИМСТВА
– Икономия на разходи за гориво благодарение на пиролизна технология
–Гама отоплителна мощност 22 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW
–По – голям обем на камерата за зареждане -> по-малък брой зареждания на котела
–повишена ефективност до 89 % благодарение на нов топлообменник с турболизатор
– Лесно почистване поради малкото количество пепел и нови отвори за почистване (2 отвора – горен и преден)
– Новото управление на Solid 6000W e с най-доброто съотношение качество-цена в класа си. То включва най-често използваните функции и настройки в пиролизния котел
–Допълнителна сигурност чрез вградена серпентина за защита от прегряване
– Възможност за изгаряне на цели дървесни трупи
Надеждни и с дълъг експлоатационен период
Можете да разчитате на отоплителните котли Sоlid 6000 W, тъй като те са здрави, намаляват
чувствително експлоатационните разходи и се използват лесно. Те са перфектно съгласувани
за работа на дърва, като горивната камера поема дървесина с дължина до половин метър.
Компактни и надеждни, те имат много добра производителност.
Изолирането на камерата с керамичен материал гарантира много добро задържане на
топлината и улеснява оптималното изгаряне на дървесината.
Сигурна работа
Котлите Sоlid 5000 W гарантират безопасно използване чрез вграденото уплавляващо табло
и вентилатор за циркулация на въздуха. Котлите от тази серия са оборудвани и с предпазен
топлообменник. При опасност от прегряване термостатният вентил освобождава, а
предпазният топлообменник се покрива със студена вода.
Гориво
Отоплителният котел Solid 6000 W работи с естествена и нетретирана дървесина. Дължината
на отделните горивни елементи може да достига до 420 – 570 mm (в зависимост от типа
отоплителен котел). Могат да се използват също така пресовани дървени материали и брикети.

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Инструкции за монтаж и експлоатация