BOSCH Solid 2000 B

Описание на продукта:

BOSCH
Solid 2000 B
Надеждна, модерна и изгодна алтернатива
Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.ПРЕДИМСТВА
– Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kW
– Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел
– Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната
температура
– Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли
– Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища,
дърво,брикети
Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи
Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и
индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че
жилище с площ около 80 m² и отоплителен обем 200 m² се нуждае от около 6 kW
изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от
броя на външните стени, изолацията, дограмата и други.
Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения. Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура
на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това
оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги
можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.
Гориво
Последните цифри от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво: – Отоплителните котли от тип „SFU“ са предназначени за гориво тип кафявивъглища с
размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%.
Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища,
пресовани горива, кокс. – Отоплителните котли от тип „SFB“ са предназначени за дърва, с отоплителна стойност
13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и
максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс,
каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и
параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Инструкции за монтаж и експлоатация