Чугунен котел на твърдо гориво Bisolid New K

Описание на продукта:

Котлите серия Bisolid New K са проектирани като чугунени триходови секционни котли с хоризонтално отвеждане на димните газове, подходящи за изгаряне на твърди горива (въглища, дърва и пелети). Чугуненото котелно тяло е произведено по модерна технология на леене, което прави котела устойчив на корозия. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентни котли на твърдо гориво, се постига благодарение на конструкцията на топлообменика, като това допринася и за отделянето на по-малко вредни емисии в атмосферния въздух. В резултат на това се спестява енергия, респективно разходи за гориво. Котлите са предназначени за отопление на жилища, еднофамилни и многофамилни къщи и други подобни обекти.

ПРЕДИМСТВА:

  • Осигуряват отоплителна мощност в широк диапазон: 14-90 kW;
  • Висококачественият чугунен топлообменик гарантира висока ефективност, надеждност и дълъг експлоатационен живот;
  • Избор на необходимата топлинна мощност на котела, в зависимост от броя на чугунените секции;
  • Предно ръчно зареждане на дървата и въглищата в горивната камера;
  • Голям обем на горивната камера;
  • Независимост по отношение вида и калоричността на използваните горива;
  • При монтаж на смесителна група LADDOMAT може да се постигне икономия на гориво до 20%;
  • Лесно обслужване и поддръжка на котела;
  • Препоръчани мерки за безопасност чрез монтаж на предпазен топлообменик срещу прегряване;
  • На долната врата, чрез универсален комплект за преустройство, има възможност за монтаж на високоефективна пелетна горелка серия Bisolid GP.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Инструкции за монтаж и експлоатация