Филтърни тела и механични филтри

Описание на продукта:

Филтърни тела: прозрачни и непрозрачни, за студена и топла вода,с вход-изход 1/2″ 3/4″, 1″ и височина 5”, 10″ и 20″ /инч/

Филтърни елементи /картриджи/:

1. механични филтри:

– 1, 5, 20, 50 микрона полипропилен за механично пречистване и еднократно ползване. Отстраняват утайки, мътилка, пясък, ръжда, седименти.

– 50, 100 микрона – полипропиленова мрежа, за механично пречистване и многократно използване.

2. Филтърни елементи с активен въглен:

– отстраняват миризми, хлор и органични съединения, подобряват вкуса на водата.

3. Филтърен елемент – омекотяващ:

– намалява карбонатната твърдост на водата.

4. Керамични и анти-бактериални филтри.

5. Филтърни елементи(механични) за топла вода.