Полска таблетирана сол

Таблетирана сол

25.00 лв.

Описание на продукта:

Цената е за един полиетиленов чувал – 25 кг.

Висококачествена вакуумно-изпарената сол на таблетки, подходяща за омекотяване на вода в битови и промишлени омекотителни инсталации. Предназначението и е да възстановява работните характеристики на йонообменни смоли в омекотителите. Таблетираната сол има сертификати за анализ и качество, и отговаря на европейска норма EN 973 – type A.

Изключително чиста таблетирана сол (натриев хлорид) с най-високо качество, произведена в Полша, съгласно Европейски стандарт ЕN-973. Използва се за регенерация в омекотителни битови и промишлени инсталации.

Съдържание на натриев хлорид (NaCl) – 99,0%

  • Съдържание на влага – 0,05%

Опаковки:

  • 1 палет съдържа 39 чувала
  • 1 полиетиленов чувал – 25 кг.

Солта се продава на палет 975  (39 чувала по 25 кг.) и е постоянно налична на склад. Доставка е за наша сметка до всяка точка на България.

 

Параметри на H2O таблетирана сол:

Характеристики Мерна единица Спецификация Типични стойности
Съдържание на NaCl % min. 99,0 99,9
Добавка против слепване мг/кг max 3,0 0,80
Ca % max. 0,005 0,004
Mg % max. 0,0005 0,0004
Fe % max. 0,0002 0,00012
Сулфати % max. 0,05 0,04
Механични примеси не съдържа на съдържа
Водонеразтворими вещества % 0,05 0,02
pH на 1% воден разтвор 5 – 8 7,4
Характеристики на разтваряне Цялостно разтваряне, не се разпада на отделни кристали
Надлъжна сила на смачкване кг min. 60
Допустимо отклонение от декларираното нетно тегло 25кг. г 250

Съхранение на таблетираната сол:

Таблетираната сол трябва да се съхранява в чисти и сухи складове и помещения.

Внимание: 

За по-дълъг живот на вашите омекотители на вода използвайте само чиста сол произведена специално за омекотителни системи. Мръсната сол би повредила управляващата глава на вашия омекотител на вода.

Всички омекотители на вода използващи йонообменна смола за получаване на мека вода, успешно предпазват перални, кафемашини, бойлери и други  уреди от натрупване на котлен камък. Намират приложение при наличие на твърда вода, както за домашна употреба, така и за промишлени цели.