Промоция!
Ротационна тубусна пелетна горелка GP xx R tsc

Ротационна тубусна пелетна горелка GP 25 R tsc

2240.00 лв. 2128.00 лв.

Описание на продукта:

Модулиращата тубусна горелка за пелети с пълно механично самопочистване серия
„GreenEcoTherm GP 25 R tsc” е предназначена за монтиране на водогрейни котли. Горелката оползотворява дървесни пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана.
Модерно и мултифункционално табло за управление.
Стикери с течни кристали за контрол на налягането в горивната камера.
Дървесни пелети Ø 6 mm, Ø 8 mm отговарящи на EN14961-2:2010 клас ENplus-A1, ENplus-A2, EN-B.
Лесно
Напълно автоматизирано механично
самопочистване на горивната камера на горелката.
Лесна настройка на мощостта в широк диапазон.
Опростено въвеждане в експлоатация – plug & play.
Комфортно
Възможност за избор между 4 типа настройки в зависимост
от качеството на изгаряните пелети при стабилно КПД и емисии.
Надеждно
Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието.
Горивната камера е изработена от специална марка жароустойчива стомана, гарантираща дълъг експлоатационен период.

ПРЕДИМСТВА:
– И новативна ротационна горивна камера – стабилна ефективност и ниски нива на емисиите с
минимална намеса на потребителя.
– Система за смесване на горивото в горивната камера, което повишава почистването на пепелта,
подобрява горивния процес и облекчава обслужването.
– Възможност за изгаряне на дървесни пелети с диаметър от 6-8 mm и с ниско качество (високо
съдържание на пепел), което не е възможно при горелки с почистване с въздух и /или сгъстен въздух.
– Напълно съвместима с автоматичното управление на широка гама котли на твърдо гориво.
Подходяща за монтаж на пещи за изпичане на хлебни изделия.
– Прецизна модулация на мощността автоматично калибрираща се спрямо избраната от
потребителя мощност.
– Компонентите на горелката са произведени от известни и утвърдени европейски компании от
Германия, Великобритания и др. М одерен и многофункционален управляващ модул, произведен в
Швеция. Високо качествен запалващ елемент произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя
запалвания.
– Автоматичен тест на всички функции.
– Автоматизиранa модулация – настройка на количеството свеж въздух в зависимост от избраната от
потребителя мощност. Автоматизирано самостоятелно управление в зависимост от
производителността на горивоподаващия шнек и калоричността на горивото.
– Индикация на температурата на водата в котела.
– Фотосензор за прецизно откриване и следене интензитета на пламъка.
– Възможност за запазване на текущите настройки и възстановяване на фабричните настройки по
подразбиране.
– Автоматичен старт след пад на напрежението – запазване на последните настройки
– Защитени с парола нива на достъп – за сервизния техник и производителя.
– Възможност за работа със стаен термостат.
– Възможност за управление на циркулационната помпа за БГВ ( опция ) и буферен съд.
– Възможност за управление на циркулационна помпа.
– Възможност за управление на вентилатор за димни газове, което елиминира проблема с тягата на
комина и гарантира безопасна работата на продукта.
– По-лесна и по-бърза сервизна диагностика, благодарение на функцията „LOG – Alarm history”.
– Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на горелката. Гъвкава тръба
изработена от специален пластмасов материал за свързване на горелката към шнека за гориво, която се
топи, когато се появи опасност от обратен огън и не се подава гориво към горелката – в този случай
гориво се изхвърля извън опасната зона.
– Стандартният комплект на оборудването включва горивоподаващ шнек за пелети.

Инструкции за монтаж и експлоатация

Технически данни