Резервирано захранване за циркулационни помпи – UPS

Резервирано захранване за циркулационни помпи – UPS 250 W

356.00 лв.

Описание на продукта:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

Предимства:

Подходящо за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти.
Предпазва системите от прегряване, като предотвратява аварии на тръбите, радиаторите и др.
Произвежда се с изходна мощност 250W.
КПД 95%.
Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа.
Осигурява необходимото захранване на помпа с мощност 60 W, за период от 10 до 12 часа, в случай, че мощността на батерията е 55 – 60 Ah.

Ръководство за потребителя