Пелетна камина JADE 5 kW

Пелетна камина JADE 6 KW

1490.00 лв.

Описание на продукта:

• Програмиране на работното време, седмичен хроно
• Проста периодична поддръжка
• Пресостат (опция)
• Контрол на температурата в помещението
• Всеки продукт е тестван във фабриката
• Автоматично управление на горенето
• Наличие на защитни устройства за ключови компоненти
• Възможност за възстановяване на фабричните настройки
• Лесен за използване LED дисплей
• Просторно отделение за пепелта
• Наличие на отделен стаен термостат (опция)
• Изход за свързване към комина Ø 80
• Допълнителен вентилатор за отопление на помещението
• Използва се терморезистентна боя
• Безопасност при прегряване

Размери 760 / 430 / 480 мм
Макс.температура на димните газове 170 С 0
Ефективност 90%
Размер на бункера за пелети 10 кг
Гориво пелети Ø6 – Ø8
Тяга на комина 12 Ра
Емисии СО <250 mg/m3
Захранване 230V/50Hz