Пелетна горелка Bisolid GP_xx R Tsc

Пелетна горелка Bisolid GP60 R Tsc

2828.00 лв.

Описание на продукта:

Автоматизираната пелетна тубусна горелка серия Bisolid GP 60 R tsc в комбинация с водогрейни котли на твърдо гориво е да отопляват жилища с малки и средни размери. Пелетната тубусна горелка е много добро решение за жилища, които се отопляват с котли на дърва, тъй като за присъединяването на пелетната тубусна горелка към водогрейния котел се използва стандартен комплект за асемблиране.
Автоматичното електрическо запалване, автоматичното избиране на топлинната мощност (в режим на оптимизация при работа със стаен термостат) и многофункционалното информационно табло за управление на пелетната тубусна горелка, правят използването и лесно и удобно през отоплителния сезон
Пелетната тубусна горелка серия Bisolid GP 60 R tsc е предназначена да изгаря дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014, клас ENplus-A1, ENplus-A2 и EN B със съответните качествени характеристики, както и пелети с категория: A, AB, B, BC, C, CD, E, EF съгласно методиката, разработена и прилагана от фирмата – производител. Горивото и въздуха се смесват в рамките на горелката по контролиран начин и това е причината за екологично горене и висока ефективност.
Оптималната функция на съоръжението се обуславя, както от професионално изпълнената инсталация, така и от прецизното обслужване на пелетната тубусна горелка.
Тубусната горелка за пелети със самопочистване серия Bisolid GP 60 R tsc е оборудвана със следните компоненти и системи:
– Контролер, който управлява работата на модулите на горелката.
– Дисплей с клавиатура, показващ режима на работа на горелката и чрез който се прави настройка на работните параметри.
– Вентилатор за подаване на първичен и вторичен въздух за горене със сензор на Hall, чрез който се следи честотата им на въртене.
– Керамичен електрически нагревател, чрез които се разпалва горивото.
– Шнек за автоматизирано подаване на горивото от бункер към горелката.
– Хоризонтален захранващ шнек вграден в горивната камера.
– Горивна камера, в която се реализира оптимизиран горивен процес.
– Система за автоматично почистване на горивната камера.
– Система за сигурност, която блокира горелката в случай, че тръбата за подаване на пелети бъде загрята вследствие на аварийни ситуации.
– Система за модулация на режима на работата й, която осигурява оптимални експлоатационни режими и нисък разход на гориво.
– Фотосензор за динамично следене на горивния процес.
Основните предимства на пелетните горелки серия Bisolid GP 60 R tsc са следните:
– Иновативна ротационна горивна камера – стабилна ефективност и ниски нива на
емисиите с минимална намеса на потребителя.
Система за смесване на горивото в горивната камера, което повишава почистването на пепелта, подобрява горивния процес и облекчава обслужването.
– Възможност за изгаряне на дървесни пелети с диаметър от 6-8 mm и с ниско качество (високо съдържание на пепел), което не е възможно при горелки с почистване с въздух и /или сгъстен въздух.
– Напълно съвместима с автоматичното управление на широка гама котли на твърдо гориво. Подходяща за монтаж на пещи за изпичане на хлебни изделия.
– Прецизна модулация на мощността.
– Компонентите на горелката са произведени от известни и утвърдени европейски компании, като Германия, Великобритания и др.
– Високо качествен запалващ елемент произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя запалвания.
– Горивната камера е изработена от специална топлоустойчива стомана, което гарантира дълъг експлоатационен живот.
– Ръчен тест на всички функции.
– Индикация на температурата на водата в котела.
– Фотосензор за прецизно откриване и следене интензитета на пламъка.
– Автоматичен старт след пад на напрежението – запазване на последните настройки.
– Защитени с парола нива на достъп – за сервизния техник и производителя.
– Възможност за работа със стаен термостат.
– Възможност за управление на вентилатор за димни газове, което елиминира проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работата на продукта.
– Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на уреда.
– Гъвкава тръба изработена от специален пластмасов материал за свързване на горелката към шнека за гориво, която се топи, когато се появи опасност от обратен огън и не се подава гориво към горелката – в този случай гориво се изхвърля извън опасната зона.
– Стандартният комплект на оборудването включва горивоподаващ шнек за пелети.
– Възможност за пускане и спиране с помощта на GSM модул (опция).

Инструкции за монтаж и експлоатация

Технически данни