Bisolid-EVO-xx-R-tsc-tech

Пелетна горелка Bisolid EVO 45 R tsc

2755.00 лв.

Описание на продукта:

Горелките от серия Bisolid EVO xx R tsc представляват модулираща тубусна горелка с пълно механично самопочистване. Предназначени са за монтиране към различни видове водогрейни котли.
Горелката оползотворява слънчогледови пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана. Горивото и въздухът се смесват по контролиран начин и това е причината за екологично горене и висока ефективност.

ПРЕДИМСТВА:
– Горелката осигурява специализирано изгаряне на дървесни или слънчогледови пелети със специално разработени
тубуси за високоефективна работа и на 2- та вида горива;
– Допълнително увеличаване на окислителната площ чрез ротация на тубуса, което води до висококачествено и екологично чисто изгаряне на пелетите;
– Иновационна непрекъсната система на самопочистване, без необходимост от прекъсване на горивния процес, постигната чрез ротация на горивния тубус. Без консумативи и допълнителни разходи;
– Постига се равномерно топлинно натоварване на горивната глава благодарение на ротацията, което удължава живота на продукта;
– Модерна технология, която не позволява натрупване и запушване на тубуса на горелката;
– Висока степен на безопасност;
– Висока ефективност;
– Висока надеждност на горелката;
– Компактни размери;
– Лесен монтаж;
– Ниски вредни емисии, отговарящи и надхвърлящи най-строгите изисквания на ЕС;
– Одобрени за продажба в ЕС;
– N- степенна модулация (практически безстепенна) на горелката, съобразена с нуждите на инсталацията, водеща до
реална икономия на гориво;
– Минимализиране на включванията и изключвания на горелката – фактор за икономия на горивo;
– Самонастройване на горелката – при промяна на определен параметър, останалите параметри се самонастройват
автоматично. Лесни пуск и настройка;
– Функция „Режим на резерв“ – горелката работи на минимална мощност, с минимални разходи за гориво, а при подадена команда от електронното управление бързо развива необходимата мощност;
– Функция „Време за оптимизация“ – оптимизиране на процеса на достигане на зададената температура при минимален разход на пелети, отчитайки нуждите на конкретната отопляема площ;
– Функция „Предварително подгряване“ води до много бързо запалване и ниски вредни емисии;
– Елементна база само от реномирани производители: Германия, Швеция, Южна Корея и България;
– Висококачествен запалващ керамичен елемент, произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя запалвания;
– Бездимно палене;
– Възможност за управление по температура на водата и по стайна температура;
– Възможност за свързване със стаен термостат;
– Вграден седмичен програматор;
– Възможност за динамично управление на горелките;
– Интелигентен алгоритъм на работа при рестартиране, в случай на прекъсване на захранването с електричество;
– Безшумна работа;
– Студен корпус в работен режим;
– Хоризонтално развитие на пламъка – подходящ за повечето конструкции котли, вкл. нафтови. Изключително подходящи за хлебопекарни.
– Уникален тубус само за слънчогледови пелети. Слънчогледовите пелети силно се различават от дървесните по физически качества и съдържание. За да се осигури високоефективно и екологично чисто изгаряне с ниски емисии на вредни газове и фини прахови частици, горелките Bisolid се предлагат със специално конструиран тубус и персонализирани настройки. Не е възможно да се постигне високоефективно изгаряне и на дървесни и на слънчогледови пелети без пренастройка на конструкцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ