Пелетен котел Bisolid Automat

Пелетен котел Bisolid Automat 35

7150.00 лв.

Описание на продукта:

Bisolid Automat 35 – 35kW

Основни характеристики:

  • Работа с дървесни пелети съгласно стандарта като основно гориво.
  • Работа с дърва и чипс като допълнително гориво.
  • Автоматично преминаване от основно към допълнително гориво.
  • Автоматично определяне влажността и вида на използваното допълнително гориво.

Пелетен котел Bisolid Automat дава възможност за комбинирана работа с:

  1. Дървесни пелети / дърва
  2. Дървесни пелети / дървесен чипс
  3. Дърва
  4. Дървесен чипс

Котелът извършва бързо преминаване между видовете допълнително гориво.

Продуктът е снабден със стоманен триходов топлообменник с тръбен сноп и подвижна скара, изработена от чугун.