Нискотемпературна термопомпа Daikin Altherma

Категория:

Описание на продукта:

Термопомпата DAIKIN Altherma е създадена като съвременна алтернатива на котлите с течно и газово
гориво, която предоставя възможност за отопление, охлаждане и БГВ на жилището.
Въздушно-водната термопомпа Daikin Altherma използва възобновяем източник на енергия.
Тя извлича топлина от въздуха в околната среда. Термопомпата работи много по-ефективно и спестява повече енергия в сравнение с традиционните
отоплителни системи на газ или нафта. С Altherma 1kW електрическа консумация генерира между
3kW и 5kW топлинна енергия. В резултат се получава и редуциране с над 57% на вредните CO2
емисии, в сравнение с конвенционалните котли и с 28% сравнено с кондензните газови котли.

Altherma-in

Вътрешно тяло на термопомпата

Altherma-out

Външно тяло на термопомпата

Продуктова брошура