Контролер за у-ние на пелетна горелка BISOLID

Контролер за у-ние на пелетна горелка BISOLID

260.00 лв.

Описание на продукта:

Предназначение:

Устройството е предназначено да осигури автоматично управление на горивния процес и регулиране на мощността на двойно-тръбни пелетните горелки с два шнека с възможност за връзка с допълнителни модули от серия „Разширителни модули за пелетни котли“ предлагани към отоплителната инсталация.
Притежава удобен потребителски интерфейс, посредством цветен сензорен дисплей.

Контролерът управлява следните възли от системата на пелетната горелка:
– шнек1 за подаване на горивото
– шнек2 за подаване на горивото
– вентилатор за пресен въздух и вентилатор за димните газове
– електрически нагревател за запалване на пелетите
– чистач за почистване на натрупаната пепел
– циркулационна помпа за котела
– разширителни модули за пелетни котли
– заключване на менюто срещу случаен достъп

Защити:
– защита от замръзване на водата
– защита от прегряване на котела и „обратен огън”
– защита от блокиране на циркулационната помпа