Контролер за управление на отоплителни кръгове INT0129

270.00 лв.

Описание на продукта:

Предназначение:

Устройството е предназначено да управлява моторни задвижки за смесителни вентили, според температурата на водата подавана към отоплението. Може да се използува също и за поддържане на температура в буферни съдове или бойлери захранвани от котел, чрез смесителен вентил.

Технически данни:
 • Заданието за отоплителна вода може да се формира: самостоятелно (ръчно от контролера), според външната температура или от стаен терморегулатор
 • Стайните терморегулатори могат да бъдат с контактен или аналогов изход, като аналоговия изход може да е 0(4) – 20 mA или 0 – 10V
 • Моторните задвижки могат да бъдат двупозиционни или пропорционални с управляващ сигнал 0 – 10V
 • За отоплителната вода има въведени следните ограничения:
  • минимална температура на отоплителната вода;
  • максимална температура на отоплителната вода;
  • минимална температура на възвратната вода;
 • Работа на помпата:
  • при температура на отоплителната вода в граници от минимална и максимална температура на отоплителната вода
  • принудителна работа при температура на отоплителната вода по-малка от 10 °С
  • принудително спиране при превишаване с 10 °С максималната температура на отоплителната вода. Предпазва отоплителния кръг от прегряване.
  • спира, когато няма нужда от подаване на вода към отоплението
  • ако измерената температура на отоплителната вода е по-ниска от заданието за минимална вода в продължение на 1 час изхода за помпа се изключва. Преминава се в режим на проверка, като на всеки 15 минути се включва помпата за 5 минути. Състоянието продължава докато входящата вода превиши заданието за минимална вода
 • Оборудван с три броя температурни датчици Pt-1000.
 • Гаранционен срок от 24 месеца.

Ръководство за потребителя