Промоция!
Защита за хладилници и климатици

Защита за хладилници и климатици

120.00 лв. 110.00 лв.

Описание на продукта:

Предназначение:

Защитава еднофазни консуматори от повишено или понижено напрежение в захранващата мрежа, както и от токови удари /кратковременно отпадане на мрежовото напрежение/.
Прекъсва мрежовото напрежение към консуматора при стойности под 194V и над 255V;
3 минути време на изчакване при отпадане на мрежовото напрежение за време по-голямо от 100мс.

 

Технически данни:
  • Цифрова индикация
  • Щепсел тип: F (Шуко CEE 7/7)
  • Гнездо тип: F (Шуко CEE 7/3)
  • Захранващо напрежение: 180 – 260V/АС 50-60Hz
  • Номинален ток през контактите: 16А/250V
  • Брой контакти:един включващ
  • Клас на точност: +-1%
  • Пробивно напрежение между контактите: 1000V
  • Степен на защита: IP 20

Указания за безопасна работа:

-Преди монтаж да се провери цялостта на устройството .
-При нарушена цялост да не се монтира до отстраняване на неизправността.
-Монтаж и демонтаж на устройството да се извършва от лице което предварително се е запознал с ръководството на продукта.
-Да се монтира на сухо и проветриво място, далеч от източници на топлина и леснозапалими газове ,течности.
-Уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението на табелката на устройството.
-Използвайте консуматори с мощност съобразена с изходната мощност на уреда.
-В случай на неизправна работа на устройството изключете незабавно уреда и потърсете оторизиран сервиз за отстраняване на повредата.
-В случай на пожар да се използва прахов пожарогасител.
-С цел опазване на околната среда не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и техните опаковки обозначени със знак зачертано кошче заедно с битови отпадъци

Ръководство за работа