Газсигнализатор за битови цели

185.00 лв.

Описание на продукта:

Предназначение:

Газсигнализатора е предназначен за защита на помещения при превишаване на концентацията на горими и взривиоопасни газове над допустимата. Предназначен е за монтаж в абонатни станции, кухненски помещения и места, където се използват уреди и съоражения работещи с газ.

Технически данни:
 • Оборудван с релеен изход, звукова и светлинна индикация.
 • реагира и на концентрация на пари, течни горива, органични разтворители и др.
 • Захранващо напрежение: ~230 V / 50 Hz
 • Максимален ток през контактите: 5А / ~250 V
 • Брой контакти: един превключващ
 • Алармено ниво:
  • CH4 10% – 5000 ppm
  • LPG 10% – 2100 PPM
 • Работна температура: (-10С) – (+40С)
 • Влажност: 35 – 80%
 • Защита: IP20

Ръководство за потребителя