„HERZ“ посети Свиленград на среща с „Термопроектстрой и приятели“

Среща семинар в областта на отоплението на тема „Енергоспестяване чрез влагане на регулиращи и управляващи вентили“ организира фирма „Термопроектстой“ https://termoproektstroi.com/ в станал традиционен напоследък формат „Термопроектстрой и приятели“.
https://www.facebook.com/groups/130840780295046/
Този път,като гости бяха поканени представители на австрийската фирма „HERZ“ една от водещите фирми в сферата на отоплението, която повече от 20 години подържа търговски контакти със свиленградската фирма и продава свои продукти ,както в България,така и в частност на свиленградския пазар. Със своята над 110-годишна история фирма HERZ се е утвърдила като лидер сред производителите на компоненти за отоплителни инсталации. Дългогодишния опит в развойната дейност и производството са издигнали продуктите на фирмата до качествени нива прилягащи на най-изявените в бранша.

herz

В няколко модула на семинара бяха разгледани способите за регулиране на температурата в сгради чрез различни термостатични и щрангови вентили ,както за радиаторно така и за подово отопление и за климатизация.Едно от важните условия за икономичната работа на една инсталация и постигането на комфорт е правилния хидравличен баланс на сградата ,който се постига с използването на правилните регулиращи и термостатични вентили.

 

herz2

Сериозен интерес на семинара предизвика презентацията на автоматизизираните самопочистващи котли на биомаса ,оборудвани и с ламбда – сонда котли от серията

HERZ Pelletstar T-Control 10-60 kw, подходящи за отопление на еднофамилни и двуфамилни къщи. https://termoproektstroi.com/produkt/herz-pelletstar-t-control/