„HERZ“ посети Свиленград на среща с „Термопроектстрой и приятели“

Среща семинар в областта на отоплението на тема „Енергоспестяване чрез влагане на регулиращи и управляващи вентили“ организира фирма „Термопроектстой“ https://termoproektstroi.com/ в станал традиционен напоследък формат „Термопроектстрой и приятели“. https://www.facebook.com/groups/130840780295046/ Този път,като гости бяха поканени представители на австрийската фирма „HERZ“ една от водещите фирми в сферата на отоплението, която повече от 20 години подържа търговски контакти със свиленградската фирма и продава свои продукти ,както в България,така и в частност на свиленградския пазар. Със своята над 110-годишна история фирма HERZ се е утвърдила като лидер сред производителите…

Термопроектстрой и приятели

Семинар на тема „намаляване на потреблението на енергия и прилагането на стандартите за енергийна ефективност при използването на помпени системи” бе проведен на 28.06.2016г. в Свиленград . Това бе едно от поредицата традиционни събития организирани от фирмата – домакин „Термопроектстрой” ЕООД ,във формат ” Термопроектстрой и приятели” . За целта организаторите бяха поканили представители на фирма „Профил“ – официален дистрибутор за България на италианския конгломерат „DAB WATER TECHNOLOGY’’ S.p.A.. Събитието предизвика голям интерес сред местните представители на ВиК и ОВК сектора. В самото начало на…

Термопомпи

Термопомпите са най-ефективният начин за отопление, охлаждане и производство на гореща вода в жилищни, обществени и производствени сгради, за затопляне на басейни, джакузита, както и в някои технологични процеси за оползотворяване на отпадъчната топлина. С 1 kWh изразходвана ел. енергия термопомпите добиват от 3 до 5 kWh топлина. До 80% от тази енергия те извличат от околната среда (въздуха, водата, земята). Такава енергия в природата е налична в количества несъизмеримо по-големи от нуждите на човечеството. На този принцип за извличане на топлина от околната среда…

Осигурете ефективна защита на покриви, улуци и водостоци от сняг и лед

Фирма „Термопроектстрой” предлага модерна и високоефективна система от саморегулиращи се нагревателни кабели, които предотвратяват образуването на лед. Натрупване на Сняг и Лед Всяка зима се изправяте пред едно и също предизвикателство. Първо, върху покрива се натрупват сняг и лед. След това – напролет, се сблъсквате със запушване, последвано от преливане на улуците и водосточните тръби. Обикновено се примирявате и само се надявате да не се стигне до протекъл покрив или откъснат улук. Ефективно Решение срещу Сняг и Лед на Покрива Можете да се справите с…