Сервиз

Всяка продажба на отоплително съоръжение или продукт от „Термопроектстрой”ЕООД дава спокойствие на потребителя. Това се дължи на категоричния стил на работа на фирмата по отношение на пуск, настройка, гаранционно и следгаранционно обслужване на отоплителните съоръженията, които предлагаме.

Разполагаме със собствени монтажни бригади, с дългогодишен стаж в дружеството, оборудвани с необходимия инструментариум и периодично преминаващи на обучение в тренинг центровете на компаниите партньори, доставчици на оборудването.

С покупката на изделие от „Термопроектстрой”ЕООД вие  получавате не само високоефективно, екологично чисто и икономично решение за отопление в бита и индустрията, а и цялостно комплектно обслужване – първоначален пуск, настройки, наблюдение и мониторинг, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са сред най-големите консуматори на енергия в сградите и имат функции по осигуряване на комфортна среда.

С нарастването на изискванията по посока енергийна ефективност и екологосъобразност, клиентите все по-често се обръщат към специализирани инженерингови фирми, които да оценят потенциала за енергоспестяване, понижаване на влиянието върху околната среда и повишаване на ефективността на ОВК системите.

Предимствата да работите с нас са:

  • Обучен, квалифициран и компетентен екип за монтаж и сервиз, притежаващ сертификат;
  • Постигане на оптималните параметри на работа на отоплителните системи, с цел висока ефективност и намаляване на разходите за отопление;
  •  Гарантирана бърза реакция;
  • Наблюдение и мониторинг на системите;
  • Постоянна връзка с Термопроектстрой ЕООД.