Котел на пелети PELLETHERM-80-V.2-MO2
Pelletherm_30-V2.0

Пелетен котел PELLETHERM v.2

Категория:

Описание на продукта:

Характеристики на PELLETHERM V2.0 M01.

Pelletherm v.2 са автоматизирани пелетни котли, които са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти. Подходящи са и за подгряване на битова гореща вода по време на летния сезон.

Главно предимство и уникална характеристика на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 тш до Ø 14 mm. Тези пелети могат да бъдат с различно качество, а като гориво могат да бъдат използвани и плодови костилки.

Предимства 

 • Възможност за работа с разнообразно гориво;
 • Автоматично запалване на котела;
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • В котела се извършва автоматично подаване на гориво. Продуктът има собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство, което извършва подаване на твърдо гориво. Това елиминира фактора опасността от обратен огън и от самозапалване.
 • Висока ефективност и надеждност на работа.
 • Автоматизирана работа – температурата може да бъде регулирана със стаен термостат (седмичен програматор).
 • Микропроцесорен модул, позволяващ управление на параметрите на котела
 • Табло с интерфейсен дисплей;
 • Модулацията на горивния процес позволява постигане на оптимални работни параметри и достигане на висока ефективност – само за Pelletherm v.2 М01;
 • Пепелният остатък в горелката се почиства автоматично;
 • Опция за автоматично зареждане с гориво на бункера от друг външен резервоар;
 • Механично извършвану на почистването на тръбния сноп;
 • Стоманената триходова конструкция осигурява динамична работа на котела;
 • Пасивни елементи, изработени от утвърдени европейски производители;
 • Пароли за ограничаване на Нивата за достъп до параметри за потребителя и сервизния
  персонал могат да бъдат ограничавани с пароли за достъп;
 • Котелът позволява лесна експлоатация;
 • Котелът има висока степен на ефективност;
 • Надеждност и безопасност на работа;
 • Екологичен процес на работа – постигат се ниски нива на въглеродни емисии, покриващи най-строгите
  европейски изисквания.
  За модел Pelletherm 60 v.2 е наличнф встройство за автоматично отвеждане на пепелния остатък от горивната камера.

PELLETHERM 30 v.2 BIO

Предимства:

Притежава предимствата на модел Pelletherm v.2;

 • Котелът има възможност за изгаряне на дървесна биомаса във вид на пелети, сух калиброван чипс, сушени плодови костилки.
 • Горивото може да бъде сменено чрез бърза настройка на няколко параметъра от потребителя;
 • Котелът е снабден със система против засводяване на горивото в бункера (бъркалка);
 • Добитата топлинна енергия члез изгаряне на калиброван чипс е значително по-ниска от тази при изгаряне на пелети.

Цени

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Pelletherm V2.0 M00
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Pelletherm V2.0 M01
Инструкция замонтаж иексплоатация на Pelletherm V2.0 M00 – 30, 45 kW

Инструкция замонтаж иексплоатация на Pelletherm V2.0 M00 – 60 kW

Почистване

Декларации и сертификати