viadrus-PG50

Котел VIADRUS PG 50

Описание на продукта:

Котел VIADRUS PG 50VIADRUS PG 50
VIADRUS PG 50 е чугунен котел, предназначен за изгаряне на течно и газообразно гориво. Подходящ е за топлинен източник в малки жилища, почивни станции, фамилни къщи, търговски центрове, училища и др. Котелът е водогреен, секционен, предназначен за естествена или принудителна циркулация на отоплителната вода. Изпитан е хидравлично на плътност с пробно свръхналягане 8 bar.
ПРЕДИМСТВА:
– Четириходово котелно тяло;
– Висока дълготрайност на чугунения топлообменник и на всички други основни
елементи на котела от гледна точка на качество на използваните материали;
– КПД при изгаряне на горивото е над 90%;
– Лесно обслужване и поддръжка;
– Минимални изисквания за тягата на комина;
– Регулиране на мощността според броя на секциите.
Гориво Q изгаряне:

нафта – 42,63(MJ/kg) (10180 kcal/kg);
природен газ – 35,68 (MJ/m3);
пропан – 93,57 (MJ/m3)

Цени

Технически данни