Подсказка

Горива

Описание на продукта:

Сравнителна таблица на горивата
Пример за изчисляване на разходите за отопление
200m3 отопляем обем х 0,055kW/m3 специфичен топлинен товар х 8 часа х 31 дни х BGL/kWh специфична цена на топлинната енергия от горивото = разходите за отопление за един месец Гориво
Калорич-
ност
КПД
на котела
Цена на горивото
Специфична цена на топлинната енергия
Разходи
за отопление
за 1 месец
Лигнитни въглища (Брикети)
3,72kWh/kg
70%
174,00 лв./т.
0,067 лв./kWh
182,00 лв
Дървесен чипс на разстояние 60 km
2,56kWh/kg
88%
160,00 лв./т.
0,071 лв./kWh
194,00 лв
Дърва за огрев
3,14kWh/kg
70%
100,00 лв./т.
0,045 лв./kWh
124,00 лв
Донбаски въглища
5,50kWh/kg
75%
360,00 лв./т.
0,087 лв./kWh
237,34 лв
Дървесни пелети на разстояние 60 km
4,88kWh/kg
90%
420,00 лв./т.
0,096 лв./kWh
261,00 лв
Природен газ (за Свиленград)
9,01kWh/m3
90%
1113лв./1000nm3
0,134 лв./kWh
366,00 лв
Електроенергия
1,00kWh
99%
0,213 лв./kWh
0,215 лв./kWh
586,00 лв
Дизелово гориво за отопление
11,63kWh/l
88%
2251 лв./1000 л
0,220 лв. /kWh
600,00 лв
*Цените са към 15.09.2013 година