Чугунен котел на твърдо гориво Bisolid K

Описание на продукта:

ПРЕДИМСТВА:
· Осигуряват отоплителна мощност в широк диапазон: 15÷88 kW;
· Чугунени триходови секционни котли, подходящи за изгаряне на твърди горива (дърва/въглища);
· Чугуненото котелно тяло е произведено по високо
технологична технология на леене, което прави котела
устойчив на корозия;
· Три ходов чугунен топлообменик с хоризонтално извеждане на
димните газове, благодарение на който се постига по-висока
ефективност в сравнение с други котли на твърдо гориво,
икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
· Голям обем на бункера за гориво, гарантиращ продължително
време на работа между две зареждания;
· Ниски вредни емисии, щадящи околната среда;
· Организацията на горивния процес, поради естеството на
зареждане с гориво и регулиране на подаването на въздуха за
горене, обезпечава висок коефициент на полезно действие;
· Стандартно окомплектован с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично
регулиране на дебита на въздуха за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото и
икономичност при работа;
· Удобни и лесни за монтаж, експлоатация и поддръжка;
· Възможност за лесен монтаж на пелетна горелка от серия GP.

Цени